تست پیامک
 • لیست بانک های شماره موبایل بخش پزشکان و مرتبط


  ردیف نام بانک بخش تعداد شماره قیمت بانک امکانات
  1 پزشکان متخصص زنان و زایمان (پزشکان و مرتبط) 2,957 شماره موبایل 450,000 ریال
  2 شماره موبایل دندان پزشکان (پزشکان و مرتبط) 3,282 شماره موبایل 450,000 ریال
  3 پزشکان جراح و متخصص تهران (پزشکان و مرتبط) 2,727 شماره موبایل 450,000 ریال
  4 شماره موبایل پزشکان عمومی تهران (پزشکان و مرتبط) 7,140 شماره موبایل 500,000 ریال
  5 بانک موبایل پزشکان تخصص زیبائی (پزشکان و مرتبط) 3,140 شماره موبایل 450,000 ریال
  6 صنف دامپزشکی ها , فروشندگان حیوانات خانگی و مرتبط (پزشکان و مرتبط) 1,200 شماره موبایل 350,000 ریال
  7 پزشکان متخصص غدد (پزشکان و مرتبط) 194 شماره موبایل 350,000 ریال
  8 پزشکان جراح فک و صورت (پزشکان و مرتبط) 1,342 شماره موبایل 350,000 ریال
  9 بانک اطلاعاتی تجهیزات بیمارستانی خرده و عمده فروشان کشور (پزشکان و مرتبط) 2,500 شماره موبایل 200,000 ریال
  10 شماره موبایل پزشکان (پزشک) ارتوپد (پزشکان و مرتبط) 1,300 شماره موبایل 300,000 ریال
  11 شماره موبایل پزشکان متخصص پوست و مو و زیبائی (پزشکان و مرتبط) 3,500 شماره موبایل 450,000 ریال
  12 موبایل پزشکان جراج پلاستیک (موبایل پزشک جراح پلاستیک) (پزشکان و مرتبط) 3,400 شماره موبایل 550,000 ریال
  13 موبایل پزشکان قلب و عروق (موبایل پزشک جراح قلب ) (پزشکان و مرتبط) 2,800 شماره موبایل 300,000 ریال
  14 شماره موبایل روانپزشکان (روان پزشکان) و مرتبط (پزشکان و مرتبط) 2,800 شماره موبایل 350,000 ریال
  15 شماره موبایل پزشکان گوش و حلق و بینی و مرتبط (پزشکان و مرتبط) 2,000 شماره موبایل 300,000 ریال
  16 شماره موبایل پزشکان متخصص و جراح چشم و مرتبط (پزشکان و مرتبط) 2,200 شماره موبایل 350,000 ریال
  17 شماره موبایل پزشکان عمومی شهرستان ها (پزشکان و مرتبط) 18,000 شماره موبایل 600,000 ریال
  18 شماره موبایل روان شناس ها (روانشناسان) و مشاور خانواده (پزشکان و مرتبط) 1,800 شماره موبایل 350,000 ریال
  19 شماره موبایل اعضای انجمن علوم آزمایشگاهی؛پزشکی کشور (پزشکان و مرتبط) 3,900 شماره موبایل 450,000 ریال