تست پیامک
 • لیست بانک های شماره موبایل بخش ساختمان و تاسیسات


  ردیف نام بانک بخش تعداد شماره قیمت بانک امکانات
  1 صنف پوشش های سقفی ، ایزوگام و مرتبط (ساختمان و تاسیسات) 1,688 شماره موبایل 350,000 ریال
  2 صنف کالای بهداشتی ساختمان و مرتبط (ساختمان و تاسیسات) 2,000 شماره موبایل 450,000 ریال
  3 صنف محصولات گرمایشی و سرمایشی ساختمان (ساختمان و تاسیسات) 1,979 شماره موبایل 350,000 ریال
  4 صنف درب و پنجره و مرتبط (ساختمان و تاسیسات) 2,169 شماره موبایل 300,000 ریال
  5 بانک اطلاعاتی سنگ فروشی های کشور (ساختمان و تاسیسات) 1,300 شماره موبایل 200,000 ریال
  6 شماره موبایل نماکاران ساختمانی تهران (ساختمان و تاسیسات) 1,500 شماره موبایل 400,000 ریال
  7 شماره موبایل ساختمان های در حال ساخت تهران (ساختمان و تاسیسات) 15,000 شماره موبایل 1,400,000 ریال
  8 شماره موبایل ساختمان سازان مشهد (ساختمان و تاسیسات) 4,100 شماره موبایل 350,000 ریال
  9 شماره موبایل شرکتهای ساختمانی مشهد (ساختمان و تاسیسات) 1,700 شماره موبایل 400,000 ریال
  10 شماره موبایل ساختمان سازان اصفهان (ساختمان و تاسیسات) 5,100 شماره موبایل 450,000 ریال
  11 شماره موبایل شرکتهای راهسازی اصفهان (ساختمان و تاسیسات) 250 شماره موبایل 200,000 ریال
  12 شماره موبایل شرکتهای ساختمانی اصفهان (ساختمان و تاسیسات) 1,500 شماره موبایل 500,000 ریال
  13 شماره موبایل صنایع سنگ اصفهان (ساختمان و تاسیسات) 300 شماره موبایل 150,000 ریال