تست پیامک
 • لیست بانک های شماره موبایل بخش چاپ و تبلیغ


  ردیف نام بانک بخش تعداد شماره قیمت بانک امکانات
  1 صاحبان فروشگاه لوازم التحریر (چاپ و تبلیغ) 1,668 شماره موبایل 300,000 ریال
  2 کتابفروشی+شهرکتاب+انتشارات و مرتبط (چاپ و تبلیغ) 1,465 شماره موبایل 300,000 ریال
  3 مطبوعات و مجلات کامپیوتر و اینترنت و مرتبط (چاپ و تبلیغ) 1,700 شماره موبایل 350,000 ریال
  4 مدیران کانون تبلیغات+چاپ و انواع تبلیغات و مرتبط (چاپ و تبلیغ) 2,100 شماره موبایل 450,000 ریال
  5 صاحبان فتوکپی+زیراکس+پلات و چاپ سیلک و مرتبط (چاپ و تبلیغ) 1,768 شماره موبایل 350,000 ریال
  6 شرکت های بازاریابی و تبلیغات تحت وب و اینترنتی (چاپ و تبلیغ) 2,800 شماره موبایل 450,000 ریال
  7 مشاورین تبلیغات و بازاریابی و مرتبط (چاپ و تبلیغ) 2,500 شماره موبایل 350,000 ریال