تست پیامک
 • لیست بانک های شماره موبایل بخش املاک +ساخت و ساز


  ردیف نام بانک بخش تعداد شماره قیمت بانک امکانات
  1 صنف مشاورین املاک باغ ، زمین و ویلا و مرتبط (املاک +ساخت و ساز) 1,785 شماره موبایل 300,000 ریال
  2 موسسات حقوقی ملک و زمین و مرتبط (املاک +ساخت و ساز) 1,900 شماره موبایل 250,000 ریال
  3 صنف کاشی و سرامیک و مرتبط (املاک +ساخت و ساز) 2,500 شماره موبایل 400,000 ریال
  4 شرکت های آسانسور و پله برقی و مرتبط (املاک +ساخت و ساز) 3,000 شماره موبایل 450,000 ریال
  5 صنف لوله کشی آب و تخلیه چاه و مرتبط (املاک +ساخت و ساز) ( خدمات خانگی و اداری) 1,000 شماره موبایل 250,000 ریال
  6 تاسیسات ساختمانی؛فنی مهندسی و مرتبط (املاک +ساخت و ساز) 1,200 شماره موبایل 250,000 ریال
  7 ابزار ساختمانی و صنف ابزار و یراق و مرتبط (املاک +ساخت و ساز) 2,900 شماره موبایل 300,000 ریال
  8 املاک تهران (املاک +ساخت و ساز) 25,564 شماره موبایل 700,000 ریال
  9 ساختمان سازان تهران (املاک +ساخت و ساز) 17,353 شماره موبایل 500,000 ریال
  10 شماره موبایل نمایشگاه های ساختمانی کرج (املاک +ساخت و ساز) 282 شماره موبایل 150,000 ریال
  11 شماره موبایل تاسیسات ساختمانی کرج (املاک +ساخت و ساز) 80 شماره موبایل 100,000 ریال
  12 شماره موبایل ساختمان های در حال ساخت کرج (املاک +ساخت و ساز) 736 شماره موبایل 400,000 ریال