تست پیامک
 • لیست بانک های شماره موبایل بخش آموزش و پژوهش


  ردیف نام بانک بخش تعداد شماره قیمت بانک امکانات
  1 صاحبان صنعت الکترونیک ( آموزش و پژوهش) 5,237 شماره موبایل 350,000 ریال
  2 کارگاه و کارخانه صنعتی تراشکاری ( آموزش و پژوهش) 1,503 شماره موبایل 200,000 ریال
  3 نرم افزار و اتوماسیون اداری ( آموزش و پژوهش) 1,729 شماره موبایل 350,000 ریال
  4 آموزشگاه موسیقی,آموزش ساز و آواز و مرتبط ( آموزش و پژوهش) 1,900 شماره موبایل 300,000 ریال
  5 آموزشگاه های کنکور و مرتبط ( آموزش و پژوهش) 2,800 شماره موبایل 350,000 ریال
  6 مدیران آموزشگاه های زبان تهران ( آموزش و پژوهش) 1,710 شماره موبایل 300,000 ریال
  7 مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه ای تهران ( آموزش و پژوهش) 901 شماره موبایل 250,000 ریال
  8 موبایل صنف آموزشگاههای زبان شهرستان ( آموزش و پژوهش) 1,300 شماره موبایل 200,000 ریال
  9 آموزشگاه ها و باشگاه های ورزشی و مرتبط ( آموزش و پژوهش) 2,500 شماره موبایل 450,000 ریال
  10 آموزشگاه های کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ( آموزش و پژوهش) 1,525 شماره موبایل 300,000 ریال
  11 مدرسان ارائه دهنده خدمات تدریس خصوصی ( آموزش و پژوهش) 500 شماره موبایل 350,000 ریال
  12 بانک شماره موبايل مقطع دانشجويان ( آموزش و پژوهش) 69,904 شماره موبایل 1,000,000 ریال
  13 شماره موبایل مولفین تهران ( آموزش و پژوهش) 2,300 شماره موبایل 300,000 ریال
  14 شماره موبایل مهدکودک های تهران ( آموزش و پژوهش) 800 شماره موبایل 400,000 ریال
  15 شماره موبایل صنف کانال و تانکر کرج ( آموزش و پژوهش) 149 شماره موبایل 100,000 ریال