تست پیامک
 • لیست بانک های شماره موبایل بخش کامپیوتر و اینترنت


  ردیف نام بانک بخش تعداد شماره قیمت بانک امکانات
  1 فروشندگان کامپیوتر و نوت بوک (کامپیوتر و اینترنت) 2,719 شماره موبایل 450,000 ریال
  2 شرکتهای فروش سخت افزار (کامپیوتر و اینترنت) 2,112 شماره موبایل 300,000 ریال
  3 شرکت هاست و دومین (کامپیوتر و اینترنت) 828 شماره موبایل 250,000 ریال
  4 شرکتهای طراحی سایت (کامپیوتر و اینترنت) 1,843 شماره موبایل 250,000 ریال
  5 نرم افزار و اتوماسیون اداری (کامپیوتر و اینترنت) 1,729 شماره موبایل 350,000 ریال
  6 لوازم اداری و مرتبط (کامپیوتر و اینترنت) 443 شماره موبایل 200,000 ریال
  7 آموزشگاه های کامپیوتر و سخت افزار (کامپیوتر و اینترنت) 3,198 شماره موبایل 200,000 ریال
  8 آموزشگاه های کامپیوتر نرم افزار (کامپیوتر و اینترنت) 2,454 شماره موبایل 200,000 ریال
  9 بانک اطلاعاتی کافی نت های کشور (کامپیوتر و اینترنت) 2,600 شماره موبایل 200,000 ریال
  10 شماره موبایل شرکتهای الکتریکی و الکترونیکی کشور (کامپیوتر و اینترنت) 9,500 شماره موبایل 900,000 ریال